TĘCZOWA JEDENASTKA

Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 11 w Nowej Soli!!! Poprzez stronę chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszą placówkę oraz ułatwić dostęp do bieżących informacji i wydarzeń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony!!!

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole nr 11 w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://przedszkole11.com.pl/index.php/dodatkowe-programy

 

Data publikacji strony internetowej: 14.11.2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2020 r.
Deklarację sporządzono 31.08.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych.

 

Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Ułatwienia:
 • siatka strony www
 • podświetlane linki do stron internetowych
 • duże wyraziste ikony
 • wszystkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Anną Angielską, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna:
 1. Aby dostać się na teren placówki należy pokonać furtkę, istnieje również możliwość otworzenia dwuskrzydłowej bramy, co stanowi ułatwienie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu, w widocznym miejscu umieszczony został numer telefonu oraz adres strony internetowej.
 2. Wejście do budynku następuje po schodach zakończonych dwuskrzydłowymi drzwiami. Przy wejściu jest umieszczony dzwonek oraz przygotowane miejsca do odpoczynku dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 3. W szatni oraz w gabinecie Intendenta ustawione są krzesła/fotele ułatwiające obsługę osoby z ograniczeniami ruchowymi.
 4. Osoby z ograniczeniami mogą być obsługiwane poza kolejnością, o czym informuje stosowana tablica umieszczona na drzwiach gabinetu Intendenta.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. W odległości 50 m znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

 

 

Konkursy

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnych konkursach :o)

Nasze akcje

Akcje w roku szkolnym 2023/2024

Dla rodziców

Bieżące informacje dla Rodziców.

Do pobrania

Aby ułatwić Państwu dostęp do wybranych dokumentów, zapraszamy do ich samodzielnego pobrania. Są one również dostępne w przedszkolu.

WIOSNA

.

Przedszkole nr 11

ul. Jana Matejki 28
67-100 Nowa Sól

E-MAIL

przedszkole11@wp.pl

TELEFON

68-470-70-36