TĘCZOWA JEDENASTKA

Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 11 w Nowej Soli!!! Poprzez stronę chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszą placówkę oraz ułatwić dostęp do bieżących informacji i wydarzeń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony!!!

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-LETNICH

6:00-8:10 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; korzystanie z naturalnych sytuacji zabawowych, Praca indywidualna i wyrównawcza. Prace porządkowe w sali.

8:10-8:15 Poranne zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:15-8:30 I Śniadanie.

8:30-9:00 Zajęcie dydaktyczne z całą grupą będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Utrwalanie poznanych wierszy, piosenek. Zabawy słuchowe, logopedyczne, Praca indywidualna i w małych zespołach.

9:00-10:00 Zabawy swobodne, tematyczne, konstrukcyjne, przy stolikach, na dywanie, w kącikach zainteresowań. 

10:00-11:00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

11:00- 11:15 Zabawa z określonym kierunku ruchu, czynności higieniczne. 

11:15- 11:30 II śniadanie.

11:30-13:30 Czynności opiekuńcze, słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek. Odpoczynek.

13:30-13:55 Czynności samoobsługowe. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

13:55- 14:05 Zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

14:05- 14:30 Obiad.

14:30-16:00 Słuchanie opowiadań i bajek z literatury dziecięcej, stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4-LETNICH

 

7:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, korzystanie z naturalnych sytuacji zabawowych. Praca indywidualna i wyrównawcza.

8:00-8:10 Ćwiczenia poranne.

8:10-8:20 Czynności higieniczne, przygotowanie do I śniadania.

8:20-8:40 I Śniadanie.

8:40-9:00 Zajęcia według uznania nauczyciela: mycie zębów, czynności organizacyjne-przygotowanie do zajęć, praca indywidualna, zabawy słuchowe, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.

9:00-9:30 Zajęcie dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

9:30-10:30 Zabawy swobodne:tematyczne, konstrukcyjne, przy stolikach, na dywanie, w kącikach zainteresowań. Oglądanie książeczek i czasopism dla dzieci.

10:30-11:10 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania. II śniadanie.

11:10-11:30 Zajęcia według uznania nauczyciela, przygotowanie do zajęć.

11:30-12:00 Zajęcie dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

12:00-13:00 Zabawy na świeżym powietrzu.

13:00-13:55 Zabawy dowolne, manipulacyjno-konstrukcyjne, badawcze, muzyczno-ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna. Indywidualna wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

13:55-14:10 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

14:10-14:30 Obiad.

14:30-15:30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5,6-LETNICH

 

6.00- 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi.

8.00- 8.10 Ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.10- 8.30 Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych. I śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu śniadania – dyżury.

8.30- 9.00 Mycie zębów. Oglądanie bajek, czasopism dla dzieci. Rozwijanie uzdolnień, eksperymentowanie, doświadczanie. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Utrwalanie tekstów wierszy i piosenek.

9.00- 9.30 Wspieranie rozwoju dziecka przez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych z całą grupą. Organizowanie wycieczek, zajęć na dworze szczególnie ruchowych, przyrodniczych.

9.30 -10.30 Zabawy swobodne, spontaniczne.

10.30-11.00 Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zespołach do rozwijania umiejętności: matematycznych, grafomotorycznych i mowy.

11.00- 11.30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. II śniadanie.

11.30- 12.00 Wspieranie rozwoju dziecka przez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych z całą grupą.

12.00- 13.00 Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych - przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń. Spacery w najbliższej okolicy z zachowaniem bezpieczeństwa. W zależności od pogody zabawy ruchowe w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację w grupie.

13.00.- 14.00 Zabawy według zainteresowań dzieci. Korzystanie z gier i układanek "stolikowych". Zabawy organizowane w kole lub przy muzyce. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. 

14.00- 14.30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachęcanie do zjadania całej porcji. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14.30- 16.00 Zabawy o charakterze relaksacyjnym. Słuchanie bajek, opowiadań, muzyki.  Indywidualna praca z dziećmi. Dowolna działalność dzieci.

Konkursy

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnych konkursach :o)

Nasze akcje

Akcje w roku szkolnym 2023/2024

Dla rodziców

Bieżące informacje dla Rodziców.

Do pobrania

Aby ułatwić Państwu dostęp do wybranych dokumentów, zapraszamy do ich samodzielnego pobrania. Są one również dostępne w przedszkolu.

WIOSNA

.

Przedszkole nr 11

ul. Jana Matejki 28
67-100 Nowa Sól

E-MAIL

przedszkole11@wp.pl

TELEFON

68-470-70-36